Whaler zet organisaties in beweging

Ontwikkelingen van nu vragen om snel en slagvaardig ingrijpen door organisaties

Zet uw organisatie in beweging

Inspelen op eisen van nu

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Gedomineerd door ontwikkelingen in de technologie zoals internet, digitalisering, artificial intelligence en gamification veranderen de businessmodellen van veel organisaties waardoor als het ware de bodem onder het bestaan wordt weggevaagd. Dat vraagt om snel en slagvaardig ingrijpen door organisaties. Vooral organisaties die van nature de afgelopen decennia weinig verandering hebben ondergaan hebben het hier moeilijk mee.

Veranderkracht

Om snel verandering door te voeren is zowel veranderkracht nodig als daadkracht. Whaler brengt reuring bij organisaties die stilstaan. Wij zorgen ervoor dat een organisatie weer kan inspelen op de eisen van nu.

Dat is onze passie.

Lees meer over implementeren

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt.

– Albert Einstein

Waar Whaler goed in is

Whaler begrijpt de dilemma’s waarmee bestuurders en ondernemers worden geconfronteerd nu verandering en meebewegen met de markt cruciaal is voor het voortbestaan van een organisatie. Whaler helpt bedrijven en organisaties om de interne organisatie aan te passen aan de veranderde externe omgeving. Omdat er weinig tijd te verliezen is doet Whaler dat op een krachtige manier, maar met kennis en respect voor de cultuur van de organisatie.

Markten

Kompas

Markt in beweging

Whaler brengt beweging in markten met van nature tot voor kort weinig dynamiek zoals: Not for profit organisaties, Ledenorganisaties, Culturele instellingen, Retail en Financiële dienstverlening.

Expertise

Vuurtoren

Van buiten naar binnen

Whaler heeft de expertise om de buitenwereld naar binnen te vertalen zoals: Strategische marketing, projectmanagement, Verandermanagement, Lean management, Procesoptimalisatie en Balanced score cards.

 

De aanpak van Whaler

Bij het doorvoeren van veranderingen maakt Whaler gebruikt van de inzichten van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves op het gebied van drijfveren.

Onze aanpak is zowel als hard en zacht te bestempelen. Management en medewerkers worden meegenomen in de zoektocht naar de gewenste situatie. Zodra deze contouren begint te krijgen worden er harde afspraken gemaakt en nieuwe werkwijzen vastgesteld. De processen en de systemen worden ingericht op het sturen op de gewenste uitkomsten. Zodra eerste resultaten worden bereikt worden deze gevierd en gecommuniceerd. Zo ontstaat duurzame verandering.

Model van Graves

Het Verander-lemniscaat

Over Whaler

Arno Commandeur

Arno Commandeur

Arno Commandeur is een senior consultant en manager met ervaring in zowel de zakelijke dienstverlening als de not-for- profit-sector. Zijn kracht ligt in het inspireren en in beweging krijgen van professionals.

Vanuit verschillende rollen (consultant, directeur en interimmanager) heeft Arno organisaties opgezet, uitgebouwd en veranderd. Altijd vanuit passie. En altijd doorgaan tot het resultaat is bereikt.

Hij heeft ervaring bij de overheid, Kamer van Koophandel, Consumentenbond, Veilig Verkeer Nederland, VSO en De Unie maar ook in profit sectoren zoals de bouw, transport en de financiële sector.

In 2016 is hij gestart als zelfstandig professional met als passie het doorvoeren van veranderingen zodat organisaties zich kunnen aanpassen aan de disruptieve eisen van deze tijd.

Arno is auteur van het boek: Zó lukt het wel.

Werk van Whaler

In zijn carrière heeft Arno Commandeur vele opdrachten gedaan met als rode draad het afstemmen van de interne organisatie op de veranderde omstandigheden in de buitenwereld.

Hieronder enkele voorbeelden:

Internationaal management systeem scheepvaart

In opdracht van branche-organisatie ontwikkelen en implementeren systematiek om aan internationale eisen te voldoen.

Herpositionering werkmaatschappij Conclusion

Focus aanbrengen in de portfolio van Conclusion Implementation (“Als je ons binnen haalt lukt het”) en uitbouw van 20 naar 120 medewerkers.

Uniform productassortiment KvK

Uniformeren van de dienstverlening aan ondernemers door 500 voorlichters op 36 kantoren.

Eenduidige communicatie KvK

Introduceren van een multimediale communicatie (kantoren, website, Kamerkrant) door alle Kamers van Koophandel.

Nieuwe vestiging VSO in vietnam

Opzetten van een nieuw kantoor met een nieuw kostendekkend businessmodel als antwoord op veranderingen in de markt van ontwikkelingssamenwerking.

Klantfocus De Unie

Beter afstemmen van de diensten van de vakbond op de behoeften van nu en het meenemen van de organisatie daarin.